Startblokken

De peuterspeelzaalleidsters volgen sinds 2001 de cursus “Startblokken”. Dit is de voorloper van “Basisontwikkeling”, de manier van werken in de onderbouw van veel basisscholen binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Door zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten proberen we de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo klein mogelijk te maken.
Dit vraagt natuurlijk om een bepaalde manier van werken van de leidsters.

Ten eerste zorgen zij ervoor dat kinderen zich prettig voelen in de groep. Het lokaal is zo ingericht dat kinderen in kleine groepjes aan activiteiten kunnen deelnemen. De leidsters ontwerpen activiteiten die echt interessant zijn voor de kinderen en helpen hen bij het uitvoeren hiervan. Te denken valt dan aan plakken, verven, spelen met zand en water, spelen met duplo, lezen van prentenboeken, rollenspel enz. Deze activiteiten zullen betrekking hebben op een thema dat kinderen aanspreekt. Vanuit deze interesse proberen de leidsters steeds een stapje verder te gaan om de kinderen zodoende uit te dagen en iets te leren. De taalontwikkeling speelt hierbij een erg belangrijke rol. Door steeds nieuwe woorden toe te voegen en te herhalen, hopen wij dat de kinderen dit overnemen en ze zelf ook actief gaan gebruiken.

Uit het bovenstaande blijkt dat er veel in groepjes wordt gewerkt. Hierdoor komen individuele werkjes niet meer zo vaak voor.
De leidsters begeleiden en stimuleren  kinderen heel gericht om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Het kan zijn dat hierbij foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Als hier bezwaren tegen zijn, kan dit aan de leidsters kenbaar gemaakt worden.