Overdrachtsformulier

Werken met het overdrachtsformulier houdt in dat de leidsters twee keer een observatie maken van de kinderen. De eerste observatie vindt plaats als het kind 3 jaar is en de tweede als het kind 3 jaar en 11 maanden is.(De peuter moet wel al enkele maanden de peuterspeelzaal bezoeken.)

De observatiegegevens worden vastgelegd in een observatieformulier. De observatie wordt aan de hand van het observatieformulier met de ouders/verzorgers besproken. Vlak voordat het kind vier jaar wordt, wordt het formulier met een mondelinge toelichting overhandigd aan de onderbouwleerkracht. Mocht u als ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit tijdens het bespreken van dit formulier aan de leidster(s) kenbaar maken.

Zonder toestemming van ouders/verzorgers wordt een formulier nooit aan de basisschool overgedragen. In dat geval wordt het overdrachtsformulier bewaard volgens het privacyreglement van KaKa.

Met het overdrachtsformulier willen we leerkrachten van de basisschool informeren. De peuteropvangleidster kent het kind en heeft een beeld van zijn/haar ontwikkelingen. De leerkracht van de basisschool kan met deze informatie direct aansluiten bij de leerbehoeften van het kind. Tevens helpt het instrument om zo vroeg mogelijk achterstanden bij kinderen te kunnen signaleren. Door de samenwerking van de peuteropvang en basisscholen is het mogelijk tijdig hulp te bieden als er zich een probleem voordoet in de ontwikkeling van een kind.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidsters op de peuteropvang. Ook ligt er een overdrachtsformulier ter inzage.