Hoe verloopt een dagdeel op de speelzaal?

Als de kinderen en ouders binnenkomen kunnen zij samen iets  uitzoeken om mee te spelen. Mocht het zo zijn dat ouders/verzorgers iets met de leidsters willen bespreken, kan dat ook nu gebeuren. Na ongeveer 10 minuten wordt er duidelijk afscheid genomen en gaan de ouders/verzorgers weg. 
De leidsters bieden vervolgens de kinderen de gelegenheid om nieuwe dingen te ontdekken. Dit ontdekken kan individueel, in kleine groepjes of in de grote groep gebeuren. Uitgangspunt hierbij is, dat kinderen die plezier in hun spel hebben, graag willen experimenteren en zich daardoor in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het spreekt dus eigenlijk voor zich dat leidsters zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Natuurlijk gebeurt dit met respect voor de eigenheid, achtergrond en cultuur van het kind. 
Ongeveer halverwege de ochtend of middag wordt er samen opgeruimd, handen gewassen en wordt er aan tafel gezamenlijk gegeten en gedronken.

Aan het eind van de ochtend of middag wordt er gezamenlijk afgesloten (dit kan een liedje, spelletje o.i.d. zijn) waarna de kinderen weer met de ouders/verzorgers mee naar huis gaan.