De ouderraad (O.R.)

De O.R. houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in de school, waaronder:

• Het onderwijs (lezen, documentatiecentrum, werken met computers, werken aan thema’s, spelletjesmiddagen);
• Het verrichten van hand– en spandiensten (fluor spoelen, kerst, sinterklaas, schoonmaak speelgoed);
• Buitenschoolse activiteiten;
• Boekenpret;
• Excursies/sportdagen;
• Acties om het schoolfondsgeld laag te houden.

De ouderraad bestaat uit:

Vanessa Kalsbeek

Agnes Akkerman

Lisanne Jager