Schooltijden

De schooltijd is de tijd, die een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn. De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. Er moet voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag worden gezorgd. De Schakel heeft reguliere schooltijden. Aan het eind van iedere morgen, wanneer de groepen 1 t/m 4 naar huis gaan, wordt er aan de groepen 5 t/m 8 workshops handvaardigheid gegeven. Kinderen worden zo in aanraking gebracht met verschillende technische vaardigheden. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Het ingaan van de school/inloop
Dagelijks is er inloop van 08.15 tot 08.45 uur. Kinderen en ouders mogen om 08.15 uur naar binnen. Zij kunnen rond kijken, waarbij de kinderen rustig de overstap van thuis naar school kunnen maken. Zolang ouders in het lokaal zijn, zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen kind. Om 08.30 uur moet iedereen binnen zijn en gaan alle kinderen aan het werk. Om 08.45 uur starten de reguliere lessen.

De bedoeling van de inloop voor de leerlingen is:
- Aanmoedigen van de zelfstandigheid;
- Het durven nemen van initiatieven;
- Stimuleren van sociale vaardigheden,overleggen, samenwerken;
- Interactie tussen ouder en kind;
- De leerkrachten hebben de mogelijkheid om te observeren;
- De drempel voor de ouders te verlagen om de school binnen te komen.