Profiel van de school

De Schakel is een openbare school, waar elk kind wordt gerespecteerd en zich thuis kan voelen. We zijn een school waar kinderen met plezier naar toegaan. We bieden een veilige omgeving met orde en regelmaat, waarbinnen kinderen aandacht krijgen, zich zelfstandig kunnen ontwikkelen en ervaren dat ze tot veel in staat en maatschappelijk betrokken zijn. Ze worden begeleid door een team dat vanuit gemeenschappelijke opvattingen en betrokkenheid onderwijs geeft.

Onze missie is: De Schakel als brede basis voor de toekomst.

De visie van de school is het bieden van een rijke leeromgeving met gevarieerde werkvormen, waar niet alleen de vereiste schoolkennis wordt bijgebracht. Wij bieden onze kinderen passend onderwijs, waarbij wij rekening houden met de mogelijkheden van het kind en streven naar het hoogst haalbare als goede basis voor de toekomst.

Werken met tablets
Wat betekenen tablets voor ons onderwijs? We willen onderwijs op maat bieden waarbij individuele talentontwikkeling voorop staat. Het inzetten van tablets is hier een uiterst geschikt middel voor. Middels tablets leren kinderen op een speelse manier, waarbij de betrokkenheid en motivatie wordt vergroot.

Ouderbetrokkenheid
Een goede start op de basisschool geeft voor later een goede leerhouding en plezier in het onderwijs. Als ouders helpen bij het maken van huiswerk, of belangstelling hebben voor wat er op school gebeurt, heeft uw kind betere kansen op school. Het is daarom van groot belang, dat ouders en school samenwerken. Ouders weten zo wat er op school gebeurt en de school kent de thuissituatie wat beter. Wekelijks wordt er ondersteuning geboden om de resultaten te verbeteren.

Bibliotheek op school
Vanaf augustus 2014 hebben wij de bibliotheek op school. We geven op deze manier een extra impuls aan het leesplezier van kinderen en maken ze tevens wegwijs in het gebruik van social media.

Cultuuronderwijs
Via thema’s wordt er aandacht besteed aan onderwerpen in de directe omgeving van de school zoals de scheepswerven, fabrieken, dichters en woonomgeving. We vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens hun schoolloopbaan in aanraking komen met verschillende vormen van cultuur. Zo gaan we naar toneel- en muziekvoorstellingen, films, musea, workshops en naar de bibliotheek.

Techniek & Wetenschap
We hebben een volledig ingericht technieklokaal, waarin lessen aan kleine groepjes worden gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van gastdocenten. De kinderen krijgen jaarlijks een aantal chemielessen. Voor de jongste kinderen is er een techniekhoek ingericht.