De organisatie van het onderwijs

Organisatie van de school
De directie is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Wij streven ernaar elke leerling de zorg te bieden, die nodig is. Het geheel van voorzieningen op individueel, groeps- en schoolniveau wordt op elkaar afgestemd, zodat we goed aansluiten op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind. In een aantal groepen krijgen de kinderen les van twee groepsleerkrachten, omdat deze in deeltijd werken.

Groepen
De school heeft dit jaar 4 combinatiegroepen samengesteld. De groepsgrootte beperken we zoveel mogelijk. We proberen waar nodig de groepen te splitsen. We streven ernaar om de groepsgrootte zo klein mogelijk te houden om optimaal aandacht te kunnen besteden aan uw kind.

Samenstelling van het team
Ons onderwijsteam bestaat uit een enthousiaste groep van 10 collega's, die door de hele school inzetbaar zijn. Naast de groepsleerkrachten hebben wij  1 onderwijsassistente.
Zij zorgen ervoor, dat het onderwijs aan uw kind(eren) in een goed schoolklimaat plaatsvindt. Ieder heeft zijn eigen taken, maar voelt zich betrokken bij zaken in de directe omgeving van de school.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op het functioneren van de school. Een verslag van dit toezicht is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl